Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri www.xoffroad.sk v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.

V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje:

V prípade fyzickej osoby – nepodnikateľa/spotrebiteľa: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefónne číslo, E-mail. 
V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu www.xoffroad.sk.

Vaše osobné údaje sa ukladajú v databázach www.xoffroad.sk na dobu 10 kalendárnych rokov. O vymazanie osobných údajov z databázy na www.xoffroad.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese xoffroad.sk@gmail.com

O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.xoffroad.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe.