Obchodné podmienky

Objednanie tovaru

Pri objednávavke uveďte prosím nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako súkromná osoba: uveďte meno a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu pre doručenie, telefonický kontakt.
Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.
Po potvrdení objednávky cez eshop Vám bude obratom doručený email potvrdzujúci prijatie objednávky.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu

X OFFROAD s.r.o.
Vitanová 156 
027 12 Vitanová 
IČO: 51811863
DIČ: 2120796359

IČ DPH: SK2120796359 

Zodpovedná osoba a kontakt

Mário Maťus   +421 948 045 236   (od 10:00 do 18:00) 

Maroš Pajdučák  +421 949 817 608  (od 8:00 do 18:00) 

 

E-mail: xoffroad.sk@gmail.com

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní prostredníctvom  kuriérskej spoločnosťi, o presnom termíne expedície a následnom predpokladanom termíne doručenia Vás budeme informovať. Výberom spôsobu dopravy dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné osobné údaje pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo).
Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujú na ním uvedený email v objednávke.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou.

Vrátenie tovaru

Objednávateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote, do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa tovar rozhodne kupujúci vrátiť , kontaktujte predávajúceho telefonicky alebo emailom.
Tovar kupujúci pošle na nižšie uvedenú adresu cez akúkoľvek prepravnú spoločnosť. Poprípade ho vráti osobne. Tovar musí byť zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil.
O prevzatí vrátenej zásielky a o prevode sumy za vrátený tovar Vás budeme informovať. Pri vrátení kompletnej objednávky sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť plnú sumu za vrátený tovar. Pri vrátení časti objednávky sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu plnú sumu za vrátený tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci.
Adresa pre vrátenie tovaru:
Meno Xoffroad.sk
Ulica a číslo: Oravická 156
PSČ: 02712
Obec: Vitanová
Pri vrátení musí byť tovar nepoškodený. Tovar si samozrejme môžete vyskúšať "napr. porovnať s originál dielmi, vyskúšať vhodnosť rozmeru " Tovar môže byť teda použitý v zmysle "odskúšaný". Akékoľvek zníženie hodnoty tovaru užívaním, opotrebovaním, nesprávnou montážou tovaru nemôžeme akceptovať, pretože takýto tovar nie je možné ďalej ponúkať ako nový. 
Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu vzniknutú pohľadávku v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru prevodom na účet.
Tovar, ktorý bude naspäť odoslaný na dobierku, nebude prevzatý a zásielka sa Vám vráti naspäť. Peniaze vraciame výlučne bankovým prevodom, pri osobnom vrátení v hotovosti alebo zámenou za iný tovar.

Výmena a neprevzatie tovaru


Objednávateľ má možnosť na výmenu tovaru, lehota je 15 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
Neprevzatie tovaru
V prípade, že si zákazník tovar nepreberie a tovar sa po uplinutí doby na prebratie vráti späť k predávajúcemu, pri jeho ďalšom prípadnom budúcom nákupe máme právo upraviť podmienky platby a to ak: si zvolí opäť dobierku, automaticky mu bude vystavená faktúra na platbu vopred na účet. Do faktúry mu budú zarátané aj poplatky vzniknuté z predošlej objednávky (poplatok, ktorý musíme uhradiť pri vrátení zásielky). Čo najskôr po prevode sumy na účet zásielku odošleme.

 

Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to telefonicky na 0948 045 236 . V prípade, že predávajúci nedokáže z dôvodu vyššej moci alebo z iných neočakávaných dôvodov tovar dodať, informuje kupujúceho o tomto dôvode čo najskôr. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.